Rudsvegen 11

Eiendommen er et verkstedbygg, og huser én leietaker.