Kjeller Vest 12

Vinteren 2020 sto Kjeller Vest 12 ferdig som et moderne anlegg for Nasta AS.
Beliggende med god eksponering med E6, like nord for Hvamkrysset, er tomten godt egnet for Nasta sin virksomhet med salg og reparsjoner av anleggmaskiner.