Nesgata 19, Lillestrøm

Nesgata 19 er i dag en industriell eiendom. E6 Eiendom AS forvalter eiendommen, med utleie av to bygninger til Otto Olsen AS og utleie av tomt til Norges Varemesse. Eierne av Nesgaten 19 AS og arkitektkontoret Arcasa startet ved årsskiftet 2015/2016 reguleringsarbeider av den over 50 mål store tomten. I juni 2016 inngikk eierne en avtale med OBOS Nye Hjem AS om samarbeide om videre regulering og utvikling. Tomten ble i mars 2019 omregulert til bolig med noe næring. Salgsstart er planlagt til høsten 2019. Les mer på www.obos.no/privat/ny-bolig/boligprosjekter/akershus/kvarteret Otto Olsen AS fraflytter eiendommen høsten 2019.