E6 Eiendom AS eier 12 næringseiendommer og forvalter i tillegg 9 eiendommer for Otto Olsen Eiendom AS.

Alle eiendommene er i Norge, fra Trondheim i nord til Arendal i sør. Hovedtyngden ligger i Oslo og på Romerike. Med kontor i Hvamsvingen 4, har vi sykkelavstand til hovedtyngden av vår portefølje. Det er viktig for oss å være tett på våre leietakere og driften av eiendommene.

Segmentet er praktiske bygg som verksted, lager og storhandel, på enkelte av eiendommene kombinert med kontorer. Vi ser at selv om de fleste i dag har kontorjobber, vil det alltid være behov for praktiske bygg med store åpne arealer, flere kjøreporter og romslige uteområder.

En stor del av våre leietakere driver innen bilrelatert virksomhet, som bilforhandlere, bilrekvisita, bilglass og bildekk. Vi har også leietakere innen logistikk, entreprenører, rekvisita, byggevare, møbel og mer.