H4 - Nord-øst hjørne-inngang

E6 Eiendom AS forvalter 25 eiendommer. Eiendommene er eiet av datterselskaper av E6 Eiendom AS og Otto Olsen Eiendom AS.

Geografisk er eiendommene alle i Norge, og strekker seg fra Mosjøen i nord til Arendal i sør. Hovedtyngden ligger i Oslo og på Romerike. Virksomheten drives fra vårt kontor i Lillestrøm.

Segmentet er praktiske bygg som verksted, lager og storhandel, på enkelte av eiendommene kombinert med kontorer. Vi ser at selv om de fleste nordmenn i dag jobber på et kontor, vil det alltid være behov for praktiske bygg med store åpne arealer, flere kjøreporter og romslige uteområder.

Hoveddelen av våre leietakere driver innen bilrelatert virksomhet, som bilforhandlere, bilrekvisita, bilglass og bildekk. Vi har også leietakere innen entreprenørbransjen, rekvisita, byggevare, møbel og mer.